Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας ζωντανά, παλιά μας ήθη και έθιμα, για το Σάββατο του Λαζάρου.

Η εβδομάδα που ξεκινάει είναι η λεγόμενη εβδομάδα των Βαΐων ή του Λαζάρου, γιατί ακριβώς οδηγεί στο Σάββατο του Λαζάρου. Η ανάσταση του Λαζάρου, είναι μία μεγάλη γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θεωρείται μία μέρα νίκης της ζωής επί του θανάτου. Πολλά ήθη και έθιμα ήταν συνυφασμένα με τη γιορτή αυτή, με το πιο διαδεδομένο …