Κοτόπουλο

https://www.argiro.gr/thermidometrites/%ce%ba%ce%bf%cf%84%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf/