Λάδι

https://www.argiro.gr/thermidometrites/%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b9/