Λαβράκι

https://www.argiro.gr/thermidometrites/%ce%bb%ce%b1%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b9/