Μαϊντανός

https://www.argiro.gr/thermidometrites/%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82/