Αγγούρι

https://www.argiro.gr/thermidometrites/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b9/