Κόντιτα

https://www.argiro.gr/thermidometrites/%ce%ba%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%84%ce%b1/