Αμμωνία

https://www.argiro.gr/thermidometrites/%ce%b1%ce%bc%ce%bc%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/