Κανόνες Διαγωνισμού για την κουζινομηχανή και τα 10 πακέτα δώρων από το argiro.gr σε 

Argiro.gr · 09 Μαρτίου 2021

 

✻✻✻ Πως να συμμετέχεις στο διαγωνισμό: ✻✻✻

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό:

1) Like στο post του διαγωνισμού

2) Comment στο post του διαγωνισμού.

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα, 9 Mαρτίου 2021, η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο Argiro.gr νομίμως εκπροσωπούμενη και στο εξής καλούμενη «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες της επίσημης σελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/Argiro.gr. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στις σελίδες του Facebook ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου που διαθέτουν λογαριασμό (account) στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και είναι μέλη αυτής.
 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη αν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι και ο κάτοχος του λογαριασμού. Εάν αποδειχθεί ότι ο νικητής δεν είναι ο νόμιμος χρήστης του λογαριασμού, αυτομάτως αποκλείεται από την διαδικασία παραλαβής των δώρων.
 1. Περιγραφή Διαγωνισμού: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό για τα παρακάτω επιλεγμένα δώρα από την Εταιρεία Arla: μία (1) κουζινομηχανή Chef της Kenwood και 10  ακόμη τυχεροί, κερδίζουν προϊόντα της εταιρίας Arla, αξίας 50 ευρώ. Κάθε συμμετέχων θα έχει δικαίωμα για παραπάνω από μία συμμετοχές. Θα αναδειχθεί με ηλεκτρονική κλήρωση ένας (11) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες και τα δώρα θα αποδοθούν με σειρά κλήρωσης. Για να θεωρηθεί η συμμετοχή έγκυρη, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι όροι.
 1. Αναλυτικά το δώρο για το νικητή είναι μία κουζινομηχανή Chef της Kenwood και δέκα (10) ακόμα νικητές κερδίζουν προϊόντα της εταιρίας Arla, αξίας 50 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός σε συμμετοχές από τη στιγμή της ανάρτησής του στο Facebook μέχρι και την 18η Μαρτίου 2021 και ώρα 17.00μμ.
 1. Η ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν οι νικητές, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την συνδρομή ηλεκτρονικών μέσων κλήρωσης και θα μεταδοθεί με μαγνητοσκόπηση από το επίσημο κανάλι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο Facebook.
 1. Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού και θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα στο Facebook και mention στο αρχικό post, που θα τον ενημερώνει για την ανάδειξη του ως νικητή, καθώς και για τα περαιτέρω βήματα επικοινωνίας και για τις λεπτομέρειες για την παραλαβή των δώρων.
 1. Η παραλαβή του δώρου από τον νικητή θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τηλεφωνικό αριθμό που θα κοινοποιηθεί στον νικητή.
 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, ή η άρνηση του να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, νομιμοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.
 1. Οι συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου από τον νικητή.
 1. Ρητά δηλώνεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρεί σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού όλες τις απεσταλμένες από τους συμμετέχοντες συμμετοχές. Με τη λήξη του διαγωνισμού, όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 1. Η Διοργανώτρια ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της συμμετοχής, β) δεν είναι διαθέσιμο το post διαγωνισμού στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) οι διατηρούμενες συμμετοχές καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 1. Σε περίπτωση που η ως άνω ενημέρωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν πραγματοποιηθεί, είτε λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης συμμετοχής και επικοινωνίας των στοιχείων από τους συμμετέχοντες, είτε για οποιοδήποτε άλλο πραγματικό ή αντικειμενικό κώλυμα, όχι υπαιτιότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι συμμετέχοντες, οφείλουν να επιδιώξουν οι ίδιοι την παραλαβή των δώρων, επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο της εταιρείας https://www.argiro.gr είτε στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της σε Facebook & Instagram.
 1. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκριθεί εντός 48 ωρών στην επικοινωνία που θα επιχειρήσει η Εταιρεία, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληροί στο σύνολό τους, (γ) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων των παρόντων Αναλυτικών Όρων (δ) σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει την συγκατάθεση του γονέα, κηδεμόνα ή συμπαραστάτη του.
 1. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής των Δώρων, κατά τα αναφερόμενα στους επόμενους όρους, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή σε οποιοδήποτε έντυπο/μέσο μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.
 1. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κλήρωση και την ανάδειξη νικητή για την παροχή των προγραμματισμένων Δώρων. Την αποστολή των δώρων αναλαμβάνει αποκλειστικά και αμετάκλητα η Εταιρεία.
 1. Σε περίπτωση διακοπής του Διαγωνισμού, η υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται στην ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού με δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης / κανάλι επικοινωνίας της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Με την εν λόγω δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης ο Διαγωνισμός θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει την συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.
 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού ακόμα και χωρίς προειδοποίηση.
 1. Εάν κατά την μεταφορά των δώρων από την εταιρεία ταχυμεταφορών πραγματοποιηθούν ζημιές ή/ και ελαττώματα στα δώρα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη.
 1. Τα δώρα είναι τελικά, δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν εξαργυρώνεται η αξία τους σε καμία μορφή (μετρητά, πιστωτικό αγοράς κ.α.). Τα δώρα παραλαμβάνονται αποκλειστικά από τον δηλωμένο νικητή του διαγωνισμού με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 1. Για κάθε διαφορά σχετικά με τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, αρμόδια προς επίλυση ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και το Ελληνικό Δίκαιο, όπως αυτό ορίζεται και τροποποιείται.
 1. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους αντιβαίνει την Ελληνική ή Κοινοτική Νομοθεσία, ο όρος αυτός θεωρείται αυτομάτως άκυρος. Οι υπόλοιποι όροι διατηρούνται ως έχουν.
Κάτι μαγειρεύεται