Εδώ θα δείτε το banner στα δεξιά.

Θα δείτε ότι ενώ είναι η θέση 300×250 αυτο καταλαμβάνει χώρο 600×250.